Vores websider: 

  • sv
  • nb
  • da
  • fi

Touratech Germany reconstructs, Nordic not affected

Touratech AG påbörjar finansiell omstrukturering, Nordiska verksamheten påverkas inte

Lidköping, Sverige 12 augusti 2017 – Touratech AG (Tyskland) har valt att fortsatt anlita konsultföretaget Schultze & Braun för att assistera en finansiell rekonstruktion av företaget. Den snabba tillväxten inom äventyrsmotorcykelsegmentet och företagets expansion för att möta denna efterfrågan har resulterat i behovet av en omstrukturering för att fortsatt kunna säkerställa en produktiv verksamhet. Under rådgivning av Schultze & Braun kommer Touratech AG att nyttja de tyska insolvensreglerna för att omorganisera företagets tillgångar och skulder för att skapa en stabil grund som gör det möjligt för företaget att fortsätta att producera och leverera utrustning och tillbehör för äventyrscykelmotorcyklister.

Touratech Nordic, importör av Touratech-produkter för Sverige, Norge, Danmark och Finland, är ett självständigt, 100 % svenskägt, bolag (registrerat även i Danmark och Finland) med god ekonomi och kommer inte att påverkas av omstruktureringen i Tyskland.

Under de senaste tre decennierna har Touratech varit det ledande varumärket för utrustning och tillbehör för äventyrsmotorcyklister med tusentals produkter som finns tillgängliga i nära 100 länder. Företaget är känt för kvalitet, innovativa idéer och inspiration för resenärer. Produktion och leverans av Touratech-produkter fortsätter utan avbrott under denna omstruktureringsprocess.

Oavsett om du planerar en weekendresa i Skandinavien eller ditt livs jorden-runt-resa, kommer Touratech fortsatt att vara din självklara och dedikerade leverantör av tillbehör och personlig utrustning. Företaget kommer att nyttja denna möjlighet till att fokusera på kärnprodukter och fortsätta att inspirera kunder till att uppleva välden på två hjul. Touratech Nordic fortsätter sin dagliga verksamhet och aktiviteter i Norden precis som tidigare.

Även Touratech Experience, som arrangerar förarutbildningar, äventyrsresor och motorcykelevenemang, är ett självständigt, 100 % svenskägt, bolag och kommer inte heller att påverkas av omstruktureringen i Tyskland.

David Johansson – VD Touratech Nordic & Touratech Experience

 


 

Touratech AG begins financial re-structuring, Nordic operations not affected

Lidköping, Sweden August 12, 2017 – Touratech AG (German Operation) has retained consulting firm Schultze & Braun to assist with a financial reconstruction of the company. The fast growth in the adventure motorcycle segment and the company’s expansion to meet this demand has resulted in the need for a re-organization to ensure a healthy future. Under the advisement of Schultze & Braun, Touratech AG will be using the German insolvency rules to re-organize the assets and liabilities of the business to provide a stable foundation that will allow the company to continue serving the parts and accessories segment of adventure touring motorcycle market. 

Touratech Nordic, the importer for Sweden, Norway, Denmark and Finland, is an independently owned, 100 % Swedish, company (registered also in Denmark and Finland) and is in good financial condition and will not be impacted by the re-organizazion in Germany.

Over the last three decades, Touratech has been the leading brand in adventure motorcycling with a catalog featuring thousands of products which are available in nearly 100 counties. The company is well known for its quality products, innovative ideas and travel inspiration. Motorcycle parts production will continue uninterrupted during this process. 

Whether you are preparing for a weekend trip or the motorcycle ride of a lifetime, Touratech will continue to be your dedicated resource for motorcycle accessories, gear and apparel. The company will use the opportunity to focus on the core parts and accessory part of its business while continuing to inspire its customers to explore the world on two-wheels. Touratech Nordic will continue its regular operations and events in the Nordics as it has in the past.

 Also Touratech Experience, who organizes rider trainings, adventure tours and motorcycle events, is an independently owned, 100 % Swedish, company and will also not be impacted by the re-organization in Germany.

David Johansson – CEO Touratech Nordic & Touratech Experience